Επιστροφή, αντικατάσταση και ανάκτηση εμπορευμάτων

Επιστροφές

Αν θέλετε να επιστρέψετε ένα προϊόν που έχει ήδη παραδοθεί χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας, όπου μπορείτε να επισημάνετε ότι θέλετε να επιστρέψετε τα αγαθά, το λόγο για την επιστροφή τους, τον αριθμό της παραγγελίας σας και то αίτημα σας για επιστροφή των  χρημάτων.

Μετά την υποβολή της αίτησης επιστροφής, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες.

Μην μας επιστρέψετε προϊόν χωρίς να έχει προηγηθεί τηλεφωνική ειδοποίηση/ συνομιλία μαζί μας.

Το κατάστημα «Pest.gr» σας δίνει το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε εντός 30 (τριάντα) ημερών από την παραλαβή του , υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Το προϊόν πρέπει να είναι στην αρχική του μορφή και  συσκευασία και να διατηρεί την αρχική του ποιότητα.

2. Το προϊόν δεν πρέπει να υφίσταται καμία επεξεργασία - πλύσιμο, χρησιμοποιήση, σιδέρωμα, κοπές και άλλες πράξεις που παραβιάζουν την ακεραιότητά και την αρχική εμφάνιση του . Μην αφαιρείτε την ετικέτα !

3. Τα έξοδα για την επιστροφή του προϊόντος επιβαρύνουν τον πελάτη.

4. Εφόσον το προϊόν που επιστρέψατε δεν πληρεί τους όρους επιστροφής, διατηρούμε το δικαίωμα μας να επιστρέψουμε το εμπόρευμα σε εσάς με έξοδα επιστροφής εις βάρος του πελάτη χωρίς καμία δέσμευση επιστροφής του κόστους του εμπορεύματος .

5. Η επιστροφή των χρημάτων σας γίνεται τραπεζικά μέσω ΙΒΑΝ λογαριασμού που θα πρέπει να δωθεί από εσάς στους υπάλληλους μας ή μέσω PAYPAL λογαριασμού. Η επιστροφή χρημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον πρώτα προηγήθηκε παραλαβή και εξέταση της κατάστασης του εμπορεύματος εκ μέρους μας.

Αντικατάσταση

'Οροι αντικατάστασης:
1. Το προϊόν πρέπει να είναι στην αρχική του μορφή και  συσκευασία και να διατηρεί την αρχική του ποιότητα.

2. Το προϊόν δεν πρέπει να υφίσταται καμία επεξεργασία - χρησημοποίηση, κοπές και άλλες πράξεις που παραβιάζουν την ακεραιότητά και την αρχική εμφάνιση του . Μην αφαιρείτε την ετικέτα !

3. Τα έξοδα  αποστολής του προϊόντος επιβαρύνουν τον πελάτη.

4. Εφόσον το προϊόν που επιστρέψατε δεν πληρεί τους όρους επιστροφής/ αντικατάστασης, διατηρούμε το δικαίωμα μας να επιστρέψουμε το εμπόρευμα σε εσάς με έξοδα επιστροφής εις βάρος του πελάτη χωρίς καμία δέσμευση επιστροφής του κόστους του εμπορεύματος .

Ανάκτηση

Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, ο καταναλωτής  δικαιούται τον έλεγχο του εμπορεύματος, σε περίπτωση εντοπισμού ελλατωμάτων δικαιούται να επιστρέψει πίσω το εμπόρευμα και να ακυρώσει την παραγγελία του.
Αν ο πελάτης δεν επωφελείται από το δικαίωμα αυτό, η αποστολή θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και χάνει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος και ακύρωσης της παραγγελίας.
Η διαφορά στη σύμβαση μεταξύ των μερών μπορεί να εκφραστεί ως:
• κατασκευαστικό ελάττωα των προϊόντων
• έλλειψη ορισμένων προϊόντων
• απεσταλμένο λάθος εμπόρευμα από την εταιρία 
• ζημιά σε εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση.
Ο ισχυρισμός μπορεί να ασκηθεί  ενώπιον του  στο pestgr.ltd@gmail.com . Ο πελάτης ωφείλει να επιστρέψει τα προϊόντα εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημ/νία παραλαβής τους.
Ένα προϊόν μπορεί να αντικατασταθεί με διαφορετικό σε περίπτωση που συνδοεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα με τα οποία παραλήφθηκε και διατηρεί την αρχική του εμφάνιση χωρίς ελλατώματα . Το προϊόν δύναται να αντικατασταθεί με οποιοδήποτε άλλο επιθυμεί ο πελάτης καλύπτοντας την διαφορά του συνολικού κόστους του νέου προϊόντος προς αποστολή εφόσον είναι σε μεγαλύτερη τιμή από το προϊόν που επιστράφηκε. Η διαφορά αυτή πληρώνεται με αντικαταβολή κατά την παράδοση του εμπορεύματος στον πελάτη.

                                              ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Προς  Pest.gr

/ Όνομα του εμπόρου /

..Γεόργκι Σάβα Ρακόβσκι 108, γραφείο 104, όροφ.1,............................................ ..

/ Διεύθυνση/

Με την παρούσα αίτηση σας πληροφορούμε ότι ακυρώνω την σύμβαση αγοράς των ακόλουθων αγαθών:

.......................................................... / Περιγραφή του προϊόντος /

Παρήγγειλα τα προϊόντα στις ......................

Το προϊόν παραλήφθηκε στις ...................... / Αναφέρτε την ημερομηνία παραλαβής από τον καταναλωτή /

................................................................................. ../ Όνομα Χρήστη /

Πόλη / Περιοχή ...................................................................... / Διεύθυνση Χρήστη /

 

 ................... ..................................

/ Ημερομηνία / / Υπογραφή του καταναλωτή /